شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۳
محمّدحسین مؤید:

‌فتنه‌هایی که رخ داده طبق قاعده ده ساله باید سال ۹۸ تکرار شود

محمّدحسین مؤید: در بیشتر نظریه‌ها و حدس‌ها اشاره اکثریتی به موضوع اقتصادی و فتنه ای از نوع اقتصادیست.
‌فتنه‌هایی که رخ داده طبق قاعده ده ساله باید سال ۹۸ تکرار شود
 
فتنه ‌‌آینده‌ای که هشدارش پیشاپیش داده شد و در مورد آن نظریه پردازان سیاسی نظریه‌هایی دادند که بسیار عالی و خود موضوع عامل بسیار خوبی در جلوگیری ابتدایی از آن بوده و هست را در نظر بگیرید. هر چند احتمال فتنه آینده اقتصادی خواهدبود اما خوبست به چند مورد توجه کنیم، مورد اول اینکه در بیشتر نظریه ها و حدس ها که بسیار عالی و مطلوب اند اشاره اکثریتی به موضوع اقتصادی و نوع فتنه ای از نوع اقتصادیست که آن را گوشزد می‌کنند، اما این موضوع نباید ما را از جهات دیگر غافل سازد تا دشمنان علیهم العنه پس از اگاهی از این نقشه را عوض سازند و ما فقط در جبهه اقتصادی جنگیده و آماده فتنه در این زمینه باشیم‌. هم‌اکنون حواسمان را باید در تمام زمینه ها جمع کنیم، از قبیل اجتماعی و یا حتی فتنه ‌سیاسی دیگری و غیره.
‌فتنه هایی که رخ داده طبق قاعده ده ساله باید سال ۹۸ تکرار شود اما چون هشدارش داده شد باید مراقب بود که سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ این فتنه رخ ندهد و امادگی ما اخص سال ۹۸ نباشد و اماده فتنه در سال های اتی پس از ۹۸ نیز باشیم.
‌مورد سوم ممکن است  فتنه طراحی شده از نوع فتنه فرسایشی باشد که شدتش در سال های اینده بیشتر می شود مانند تهاجم فرهنگی -اجتماعی و یا چیزی دیگر شبیه به ان، در اثر فرسایش و تهاجم قبلی قاعده انست سرعتشان نسبت به گذشته بیشتر شود چه به خواهیم و نه مقداری این تهاجم فرهنگی بر دیواره های جامعه ما اثر گذاشته است و چه بسا دشمنان ما در پی ادامه ی همین روند باشند در حالی که ما هیچ وقت متوجه این روند نمیشویم و غالبا وقتی متوجه این نوع فتنه ها میشویم که مقداری از اثرش را در جامعه گذاشته است
‌و حتی ممکن است دو فتنه و یا چند فتنه همزمان با هم کلید خورد و این هم دوباره آمادگی همه جانبه و هوشیاری مردم و جبهه مقابله کننده را در همه جهات از قبیل اجتماعی و فرهنگی واقتصادی و ... می‌طلبد ...
و من الله توفیق

انتهای‌پیام/2/

 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب:۲۱۴۱۴