سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۳
محمد حسین موید:

غرب نگری و تقلید آن روشنفکری نامیده نمیشود

محمد حسین موید: هدف از ورود زنان به ورزشگاه ها و ایجاد هم صدایی تقریبی همگانی در کشور فقط و فقط برای ایجاد نارضایتی در قشر زنان جامعه است
غرب نگری و تقلید آن روشنفکری نامیده نمیشود
 
1-هدف از ورود زنان به ورزشگاه ها و ایجاد هم صدایی تقریبی همگانی در کشور فقط و فقط برای ایجاد نارضایتی در قشر زنان جامعه است و اینکه به ظاهر نشان دهند این قشر در جامعه از حقوق اولیه خود محروم اند، در صورتی که واقعا آیا خواسته زنان جامعه این است؟ آنان هیچ وقت از حقوق اولیه خود محروم نبوده اند شما ببینید آنان در عرصه های علمی _ورزشی_مذهبی_اجتماعی_و ...حضور کامل و بلفور دارند و واقعا اینگونه نمی باشد که در رسانه ها میبینیم و برخی کور کورانه و برخی آگاهانه از این موضوع حمایت می‌کنند و به آن افتخار میکنند.
2-آن چیزی که بر همه واضح است اینست که نقش زنان بیشتر در محیط خانواده تعریف میشود و اهم آن تربیت فرزندان است .لحظه ای فکرش را بکنید که پدر خانواده این نقش را بر عهده گیرد ،خنده دارست چون اصلا به صورت ذاتی نمیتواند به طور کامل مانند مادر بچه را تربیت کند (این حرف به معنی منفی کامل برداشت نشود .پدر ها هم در تربیت نقش دارند .اما نقش های خاص!!) .
اما رسانه ها آمدند و این موضوع را به کثافت کشیدند و کاری کردند که اگر از هر ۱۰ دختر ایرانی بپرسید که دوست دارید در خانه بمانید و خانه داری کنید و تربیت بچه ها را بر عهده گیرید یا مانند مردان بر سر کار بروید حدود ۷ نفر آنان جوابی را که حدس زده اید را میدهند . مادر خانه که برود سر کار بچه به ناچار در اکثر شهرها در مهد کودک ها که مکان عمومیست گذاشته میشود .مکانی که هیچ وقت وقت نمیکند مانند مادر و به صورت او فرزند را تربیت کند و رفتار او را زیر نظر بگیرد و اصلاح کند .
حال نتیجه ی این تفکر را میتوانید ۲۰ تا ۳۰ سال دیگر ببینید، آری این نسل ،نسل غالب جامعه را تشکیل میدهد و نتیجه اش را میتوانید در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و...مشاهده نمایید .


 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب:۱۵۳۵۷