دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۱۱
محمّدحسین مؤید:

در فتنه ها ولایت فقیه معیارست

محمّدحسین مؤید: کلمه فتنه را بر هر کس بگویید معنا کند میگوید آمیختن حق و باطل در صورتی که این یک نوع تعریف فتنه است
در فتنه ها ولایت فقیه معیارست
 
فتنه را بر هر کس بگویید معنا کند میگوید آمیختن حق و باطل در صورتی که این تعریف یک نوع تعریف فتنه است زیرا که اگر حق و باطل از هم جدا باشند دیگر کار در شناخت حق و باطل در فتنه ها مشکل نیست. تعریف دیگری از فتنه را اینگونه مرور کنیم. آمیختن دو یا چند حق در هم که در شرایط مختلف هر کدام در شرایط مختص به خود حق بوده اما در اختلاط با هم در  یک امر واحده فقط یکی بر حق است و این.کار را در تشخیص سخت میکند .مثال بزنیم تا مطلب روشن شود فرض کنیم که فردی دکتر و متخصص قلب است و فرد دیگری دکتر و متخصص مغزو اعصاب است. حال متخصص قلب در جایگاه و مسائل مربوط به قلب جایگاهش حق است و متخصص مغز و اعصاب در مسائل مربوط به رشته خود حق است حال این دو فرد در یک امر واحد مانند بیماری خاصی از اعصاب هر دو نظر میدهند. در نظرگاه برخی به صرف دکتر بودن هر دو حق دخالت در مسایل مربوط به بیماری را دارا هستند. با این دیدگاه تشخیص حق کار سخت و دشوار است با توجه به روایت هایی که اشاره به فتنه های اخر الزمان میکنند و فتنه هایی که در دهه ها و سال های اخیر رخ داد و ما به عینه انان را مشاهده کرده ایم.دیده ایم که گاه شناخت راه حق بسیار امری دشوار میشود و افرادی را مشاهده میکنیم که در این فتنه ها گمراه شده اند که حتی شاید گمانش را هم نمیکردیم و با خود به این نتیجه میرسیم که ما نیز نباید خود را از این امر  ایمن بداریم .در فتنه ها و با توجه به تجربیات  گذشته .در ظلمات فتنه ها معیار ولایت فقیه و سخنان رهبری ،معیار روشن کننده و چراغ راهنمای خوبیست که راهمان از مسیر اصلی انقلاب، که هدف اصلی امام عزیزمان هم نیز بوده و اکنون  جمهوری اسلامی و رهبری عزیزمان هم نیز در راستای همین هدف در تلاش اند و  ما نیز پشت سر این رهبری (مدظله العالی) به سمت ان در حرکت هستیم ،باید از این معیار ها را خوب شناخته تا دچار ضلالت در انتخاب راه نشویم  و باید بدانیم همانطور که گذشتگان با فاصله گرفتن از این هدف بزرگ گذشته و اینده خود را تباه ساخته اند ما نیز از این امر مستثنی نخواهیم بود و با فاصله گرفتن از آرمان ها و اهداف انقلاب و زاویه پیدا کردن با امر ولایت فقیه و منویات رهبری ما نیز در ضلالت فرو خواهیم رفت و این را  بدانیم در فتنه های بعدی  هم یکی از اهداف مهم منافقان و فتنه گران همین بحث مهم ولایت فقیه خواهد بود و با چشمانی باز به سراغ اینده رفته، همانطور که در گذشته شاهد این امر نیز بوده ایم. انتهای پیام /2/
Share/Save/Bookmark
کد مطلب:۲۰۶۵۲